Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Vĩnh Phúc

Trình tự xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

Người nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam có thể xin thẻ tạm trú có thời hạn 1 năm hoặc 2 năm tùy thuộc vào số tiền người đó đầu tư ở Việt Nam.


Trình tự xin thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài

Người nước ngoài có bố mẹ, vợ hoặc chồng là người Việt Nam có nhu cầu ở lâu dài tại Việt Nam có thể thực hiện thủ tục xin thẻ tạm trú thăm thân có thời hạn lên đến 3 năm.


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho luật sư nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Khi sang làm việc tại Việt Nam, Luật sư nước ngoài phải được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 12 tháng và phải có tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam bảo lãnh. Thẻ tạm trú cấp cho luật sư nước ngoài là thẻ tạm trú đầu tư ĐT. 


Hố sơ xin thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thì có thể xin được thẻ tạm trú thăm thân TT với thời hạn từ hơn 1 năm đến 3 hoặc 5 năm. Thẻ tạm trú thăm thân còn có thể được cấp cho nhiều trường hợp khác như trẻ em nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt Nam, người thân của người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam,.... 


Thủ tục cấp thẻ tạm trú lao động cho người nước ngoài

Hiện nay, người nước ngoài đến đầu tư, làm việc tại Việt Nam ngày càng nhiều, do đó nhu cầu cấp mới thẻ tạm trú để có thể thuận lợi cư trú lâu dài tại Việt Nam là rất lớn, nhưng không phải người nước ngoài nào cũng nắm rõ các quy định về thủ tục cấp thẻ tạm trú tại các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí. HD Luật hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài như sau:


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 03 năm cho người Hàn Quốc có mẹ là người Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Những thủ tục mà người nước ngoài cần quan tâm khi gia hạn thẻ tạm trú tại Vĩnh Phúc


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người Nhật Bản có bố là người Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Những nội dung người Nhật Bản có bố là người Việt Nam cần lưu ý khi muốn gia hạn thẻ tạm trú tại Vĩnh Phúc


Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú có thời hạn 03 năm cho người Nhật Bản có vợ là người Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Người Nhật Bản có vợ Việt Nam muốn xin thẻ tạm trú tại Vĩnh Phúc cần lưu ý một số nội dung sau đây.


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 04 năm cho nhà đầu tư người Nhật Bản tại Vĩnh Phúc

Nhà đầu tư Nhật Bản cần quan tâm đến những nội dung sau khi thực hiện thủ tục gia hạn 4 năm thẻ tạm trú của mình tại Vĩnh Phúc.


Thủ tục gia hạn 03 năm thẻ tạm trú cho nhà đầu tư người Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc

Những thủ tục mà nhà đầu tư Hàn Quốc cần lưu ý khi gia hạn 3 năm thẻ tạm trú tại Vĩnh Phúc