Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài ở đâu?

Cập nhật:

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam để xin Giấy phép lao động thì phải nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. 

Nơi nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động: 

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố đối với doanh nghiệp không nằm trong khu công nghiệp 

- Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố đối với doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp

Thời gian giải quyết hồ sơ: 

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!