Thời hạn của giấy phép lao động sau khi cấp lại?

Cập nhật:

Thời hạn của giấy phép lao động sau khi gia hạn được quy định cụ thể tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP nhưng tối đa không quá 02 năm. 

1. Trường hợp được cấp lại giấy phép lao động 

- Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày 

- Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động 

2. Thời hạn của giấy phép lao động sau khi cấp lại

- Đối với trường hợp cấp lại do bị hỏng, mất thì bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động. 

- Đối với trường hợp cấp lại do sắp hết hạn thì theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này nhưng không quá 02 năm. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng!