Người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc xin giấy phép lao động ở đâu?

Cập nhật:

Người lao động nước ngoài làm việc có thời hạn trên 3 tháng tại Vĩnh Phúc phải xin cấp giấy phép lao động. Người lao động phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc: 

Người nước ngoài sau khi chuẩn bị đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật thì sẽ nộp hồ sơ tại: 

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 

- Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nếu doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp. 

Thời gian giải quyết: 

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT