Thủ tục, hồ sơ xác nhận miễn giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc

Cập nhật:

Người Hàn Quốc làm việc tại Vĩnh Phúc trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật được miễn giấy phép lao động. Những người thuộc diện miễn giấy phép lao động cần thực hiện thủ tục xin xác nhận thuộc diện miễn giấy phép lao động.

Thủ tục xác nhận miễn giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc

1. Hồ sơ xác nhận miễn giấy phép lao động

- Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Mẫu số 05. 

- Công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 

- Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

2. Nơi nộp hồ sơ

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 

3. Thời hạn nộp hồ sơ

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc 

4. Thời gian giải quyết hồ sơ

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

Mọi vấn đề còn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!