Giấy phép lao động được cấp lại có thời hạn bao lâu?

Cập nhật:

Người nước ngoài khi sang Việt Nam làm việc lâu dài phải xin giấy phép lao động. Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tối đa là 02 năm. 

Thời hạn của giấy phép lao động trong trường hợp cấp lại:

- Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động sẽ bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

- Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp sắp hết thời hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP nhưng không quá 02 năm.

Mọi thắc mắc về thời hạn của giấy phép lao động xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!