Miễn giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc ở Vĩnh Phúc

Cập nhật:

Người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc có thể được miễn xin cấp giấy phép lao động Việt Nam nếu là 1 trong những trường hợp sau:

a) Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng;

b) Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

c) Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

đ) Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;

e) Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

g) Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ngoài các trương hợp trên, người nước ngoài muôn làm việc tại Hà Nam thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện lao động theo quy định.

 

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách!