Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua cổng thông tin điện tử

Cập nhật:

Ngày 15/08/2017 vừa qua, Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư có số hiệu 23/2017/TT - BLĐTBXH về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua cổng thông tin điện tử trực tuyến http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn .

Thông tư đã quy định rõ việc doanh nghiệp muốn sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam thì cần làm báo cáo giải trình và thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép lao động hoặc miễn giấy phép lao động trực tuyến qua mạng internet. Doanh nghiệp cũng có thể thực hiện thủ tục thay đổi nhu cầu sử dụng lao động hay xin cấp lại giấy phép lao động qua cổng thông tin trên.

Quá trình điện tử hóa các thủ tục hành chính của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã giúp giải quyết như cầu đăng kí, sử dụng lao động nước ngoài ngày một tăng, giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng thủ tục rườm rà, phức tạp, tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Theo như thông tư trên, thì việc thực hiện cấp giấy phép qua mạng điện tử được bắt đầu thực hiện vào ngày 02/10/2017.

Quý khách có thể xem thêm chi tiết về thông tư có số hiệu 23/2017/TT - BLĐTBXH tại đây:

http://www.molisa.gov.vn/Images/FileVanBan/TT232017BL%C3%90TBXH.pdf

Nếu có như cầu tìm hiểu về vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ với HD Luật để được hướng dẫn cho tiết.