Giấy phép lao động cho chuyên gia Nhật Bản tại Vĩnh Phúc

Cập nhật:

Người mang quốc tịch Nhật Bản đang làm việc tại Việt Nam phải làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Ngoại trừ các trường hợp miễn cấp giấy phép lao động, người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam sẽ thuộc 1 trong các trường hợp sau:

- Làm việc theo dạng kí kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài kí hợp đồng với công ty tại Vĩnh Phúc

- Làm việc theo dạng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, từ Nhật Bản sang Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người di chuyển trong nội bộ công ty tại Vĩnh Phúc

- Là người giao bán dịch vụ, thực hiện hợp đồng có sẵn của công ty nước ngoài với đối tác tại Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài kí hợp đồng với công ty tại Vĩnh Phúc

Nếu có nhu cầu làm giấy phép lao động cho người Nhật Bản,vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ quý khách!