Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Thời hạn của giấy phép lao động

Giấy phép lao động Việt Nam có thời hạn khác nhau tùy vào những trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.


Xin giấy chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc có thể khám sức khỏe ở đâu để làm hồ sơ xin giấy phép lao động?


Thủ tục, hồ sơ cấp lại giấy phép lao động bị mất, hỏng,...tại Vĩnh Phúc

Giấy phép lao động của người nước ngoài vẫn còn thời hạn nhưng lại bị mất hay hư hỏng vì lí do nào đó, cần tiến hành thủ tục trình báo và xin cấp lại thẻ lao động mới.


Thủ tục, quy trình gia hạn giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài cần gia hạn giấy phép lao động trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động cũ hết hạn.


Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động thứ 2 tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc có thể làm thêm giấy phép lao động khi đã có 1 giấy phép lao động trước đó và vẫn còn thời hạn.


Thủ tục xác nhận người nước ngoài được miễn giấy phép lao động làm việc tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc thuộc các trường hợp được miễn cấp giấy phép lao động cần làm thủ tục xác nhận và xin phép làm việc tại Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc theo quy định của pháp luật.


Đối tượng được miễn giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Luật lao động Việt Nam quy định một số trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể không cần phải xin giấy phép lao động. Các trường hợp đó cụ thể là:...


Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho tất cả công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam chi tiết, rõ ràng nhất.


Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện hợp đồng có sẵn tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài vào Vĩnh Phúc thực hiện các hợp đồng về thương mại như kinh tế, y học, văn hóa, thể thao...đều phải xin giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người di chuyển trong nội bộ công ty tại Vĩnh Phúc

Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép cho đối tượng là người nước ngoài do doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp đó tại Vĩnh Phúc và phải đáp ứng đủ các điều kiện lao động tại Việt Nam.