Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Làm việc dưới 3 tháng tại Vĩnh Phúc có được miễn cấp giấy phép lao động không

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong các tình huống khẩn cấp, xử lí sự cố kỹ thuật,... mà thời gian dưới ba tháng thì....


Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Người nước ngoài có giấy phép lao động sắp hết hạn mà muốn gia hạn cho giấy phép lao động cần đáp ứng các điều kiện sau đây:


Giấy phép lao động cho chuyên gia Nhật Bản tại Vĩnh Phúc

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản tại Vĩnh Phúc hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản như sau:


Văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Người sử dụng lao động nước ngoài là chủ sở hửu doanh nghiệp, công ty phải làm hồ sơ xin công văn chấp thuận sử dụng lao động của UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.


Về giấy phép lao động Việt Nam

Một số điều chú ý về giấy phép lao động Việt Nam mà người nước ngoài cũng như chủ doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cần phải biết.


Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động ở đâu tại Vĩnh Phúc

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc được nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết.


Thời gian hợp lí để nộp hồ sơ xin giấy phép lao động

Chủ doanh nghiệp sử dụng người nước ngoài làm việc cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động và nộp trước ngày mà người nước ngoài bắt đầu làm việc.


Quy định về thời hạn của giấy phép lao động Việt Nam

Giấy phép lao động có thời hạn phụ thuộc vào hợp đồng lao động của người nước ngoài với doanh ngiệp, người sử dụng lao động tại Việt Nam.


Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.


Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người Campuchia tại Vĩnh Phúc

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Campuchia tại Vĩnh Phúc hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.