Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Hướng dẫn xin giấy phép lao động cho giáo viên Tiếng Hàn tại Vĩnh Phúc

Lao động là người nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam thì cần phải xin giấy phép lao động. 


Giấy phép lao động được cấp lại có thời hạn bao lâu?

Người nước ngoài khi sang Việt Nam làm việc lâu dài phải xin giấy phép lao động. Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tối đa là 02 năm. 


Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho giám đốc công ty

Người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam ở vị trí công việc Nhà quản lý, chức danh giám đốc thì cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. 


Miễn giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc ở Vĩnh Phúc


Văn bản chấp thuận lao động nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài là xác nhạn của UBND cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, cho phép doanh nghiệp được phép sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc.


Video hướng dẫn thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động trực tuyến

Xem video hướng dẫn trực tiếp các thủ tục xin giấy phép lao động trực tuyến qua mạng internet.


Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua cổng thông tin điện tử

Ngày 15/08/2017 vừa qua, Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư có số hiệu 23/2017/TT - BLĐTBXH về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua cổng thông tin điện tử trực tuyến http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn .


Cấp giấy phép lao động qua mạng internet tại Việt Nam

Người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động Việt Nam bắt buộc phải đăng kí trực tuyến qua mạng internet kể từ ngày 1/7/2017


Hồ sơ xin giấy phép lao động cho nghệ nhân nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nghệ nhân truyền thống làm việc tại Việt Nam


Xin giấy lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam