Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cập nhật:

Theo quy định tại Biểu cam kết WTO, quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thì đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập công ty tại Việt Nam tùy theo lộ trình cam kết sẽ được thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại chính địa phương có trụ sở công ty hoặc tại các tỉnh thành khác  của Việt Nam. Cũng theo biểu cam kết WTO, hầu hết các công ty kinh doanh về sản xuất, và các ngành dịch vụ ngay sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu phát sinh thêm hoạt động kinh doanh tại các địa điểm nằm ngoài trụ sở chính của công ty đều có quyền thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh theo thủ tục và hồ sơ như sau:

1. Hồ sơ thành lập

- Thông báo thành lập chi nhánh

- Quyết định thành lập chi nhánh

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

- Biên bản hop về việc thành lập chi nhánh

- Thông báo mẫu dấu chi nhánh

- Hợp đồng ủy quyền

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Bản sao Chứng minh thư nhân dân của người đứng đầu chi nhánh

- Hồ sơ theo điều kiện các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

 Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài. 

 3. Điều kiện chung về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập của Chi nhánh:

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

HD Luật cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!