Lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty Việt Nam ở nước ngoài

Cập nhật:
“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.” theo quy định tại Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014

Cũng tại Điều 46 Khoản 1 Luật doanh nghiệp 2014 quy định “Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.”

Như vậy, để được thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài, doanh nghiệp phải đảm bảo được:
  • Được pháp luật nơi mở chi nhánh công nhận hợp pháp
  • Tuân theo thủ tục thành lập doanh nghiệp tại nước đó
  • Hoạt động từ 05 năm trở lên kể từ khi đăng ký kinh doanh hợp pháp

 

HD Luật cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh của công ty Việt Nam tại nước ngoài. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!