Thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng

Cập nhật:

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 02 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

1. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn

-Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC (Mẫu ban hành theo thông tư 26/2015/TT-BTC)

- Hóa đơn mẫu (do nhà in cung cấp): Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ "Mẫu" trên tờ hóa đơn

- Quyết định của cơ quan thuế về việc cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in (Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin sử dụng hóa đơn đặt in, thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra và quyết định có được sử dụng không)

2. Cách nộp Thông báo hóa đơn + Hóa đơn mẫu qua mạng

Cần chuẩn bị:

- Chữ ký số (Token)

- Thông báo phát hành hóa đơn bản mềm (XML)

- Hóa đơn mẫu và Quyết định được sử dụng hóa đơn Scan -> Đính kèm vào file Word

Bước 1: Làm thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK

Bước 2: Đăng ký nộp Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

Bước 3: Nộp hóa đơn mẫu qua mạng

 

Trong quá trình làm thủ tục, nếu Quý khách hàng có thắc mắc, khó khăn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!