Thủ tục thành lập công ty Vĩnh Phúc

Hướng dẫn thành lập công ty luật hợp danh

Công ty Luật hợp danh, Công ty Luật TNHH 2 thành viên là các tổ chức hành nghề luật sư do ít nhất 2 luật sư thành lập và thỏa thuận cử một người làm giám đốc công ty. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động phải tuân theo các quy định pháp luật về đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư.


Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng cho công ty

Tài khoản ngân hàng có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Làm thế nào để mở một tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp mới được thành lập? Theo quy định tại Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ- CP, nhà nước đã chuyển việc đăng ký tài khoản ngân hàng từ thuế sang Sở Kế hoạch và đầu tư.


Thủ tục thành lập chi nhánh công ty Việt Nam ở nước ngoài

Một công ty có thế có rất nhiều chi nhánh trong và ngoài nước. Việc mở chi nhánh giúp công ty dễ dàng kinh doanh hơn, cắt giảm được nhiều chi phí không cần thiết. Nhưng để thành lập chi nhánh thì công ty phải đáp ứng được những gì mà pháp luật quy định, đặc biệt là việc thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài


Lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty Việt Nam ở nước ngoài

chi nhánh của một công ty là một đơn vị phụ thuộc của công ty mẹ đó, có chức năng hoạt động hoàn toàn giống như công ty mẹ nhưng phải đảm bảo rằng ngành nghề của chi nhánh phải đúng với ngành nghề của công ty mẹ.


Thủ tục thay đổi loại tài sản góp vốn trong công ty

Việc thay đổi loại tài sản góp vốn phải đáp ứng yêu cầu của luật doanh nghiệp. Tại khoản 2 điều 48 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:


Thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng

Trước khi sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp


Thủ tục chấm dứt mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể là một thủ tục khá phức tạp do việc phải thực hiện nhiều công đoạn với các cơ quan Nhà nước cũng như kéo theo đó là phải chuẩn bị nhiều giấy tờ, văn bản trong các hồ sơ. Trong các công đoạn này thì thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục gặp nhiều khó khăn nhất trên thực tế. 


Các trường hợp phải đăng ký dự án đầu tư

Không phải mọi dự án đầu tư đều phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà luật đầu tư năm 2014 quy định chỉ những dự án đầu tư sau đây mới phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thủ thục đăng ký đầu tư):


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Vĩnh Phúc

Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên cần lưu ý những thủ tục nhất định để thay đổi người đại diện theo pháp luật


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc

Những thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật mà công ty cổ phần tại Vĩnh Phúc cần lưu ý