Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án chế biến cao su, mủ cao su tại Vĩnh Phúc

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng: Các cơ sở chế biến cao su, mủ cao su trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có công suất từ 500 đến dưới 1000 tấn sản phẩm/năm.

3. Hồ sơ đăng ký:

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng theo quy định tại các Phụ lục 5.4 và Phụ lục 5.5 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- -1 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh.

4. Thẩm quyền giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Thời gian giải quyết: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Để được tư vấn kỹ hơn về các dịch vụ của chúng tôi, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!