Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng và đóng chai tại Vĩnh Phúc

Cập nhật:

Xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai tại Vĩnh Phúc.

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010;

- Thông tư 58/2014/TT-BCT cấp thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

2. Đối tượng: các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai tại Vĩnh Phúc.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1a (đối với cơ sở sản xuất) hoặc Mẫu 1b (đối với cơ sở kinh doanh);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh nước khoàng thiến nhiên, nước uống đóng chai;

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a (đối với cơ sở sản xuất) hoặc Mẫu 2b (đối với cơ sở kinh doanh);

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai (bản sao có xác nhận của cơ sở);

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).

4. Trình tự làm việc:

- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ;

- Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở: trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở;

- Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở: Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” vào Biên bản thảm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm;

- Cấp Giấy chứng nhận: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo quy định pháp luật.

5. Nơi nộp hồ sơ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Vĩnh Phúc.

Trong quá trình làm thủ tục, Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!