Giấy phép con

Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt tại Vĩnh Phúc

Với các dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt có công suất thấp, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y tại Vĩnh Phúc

Với dự án xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y có công suất thấp, nhà đầu tư cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án chế biến cao su, mủ cao su tại Vĩnh Phúc

Các cơ sở chế biến cao su, mủ cao su có công suất từ 500 đến dưới 1000 tấn sản phẩm/năm cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hóa học tại Vĩnh Phúc

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với những cơ sở sản xuất phân hóa học có công suất dưới 1000 tấn sản phẩm/năm.


Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh tại Vĩnh Phúc

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho những dự án xây dựng cơ sở khám bệnh dưới 50 giường bệnh tại Vĩnh Phúc


Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học tại Vĩnh Phúc

Những thủ tục mà cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm tư vấn du học cần quan tâm


Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Những thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Vĩnh Phúc


Hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Hồ sơ mà nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Vĩnh Phúc


Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Những điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý khi xin thành lập trung tâm ngoại ngữ tại tỉnh Vĩnh Phúc


Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP cho cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng tại Vĩnh Phúc

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng tại Vĩnh Phúc cần lưu ý một số thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận ATVSTP cho cơ sở mình