Dịch vụ tư vấn giấy phép kinh doanh

Dịch vụ xin cấp giấy phép vệ sinh ATTP cho cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình

Với kinh nghiệm nhiều năm, HD Luật gửi tới khách hàng dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình để tham khảo.


Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phầm

*) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1a (đối với cơ sở sản xuất) hoặc Mẫu 1b (đối với cơ sở kinh doanh);


Thủ tục xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

*) Đối tượng:

- Chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm