Dịch vụ tư vấn đầu tư

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư cần đáp ứng những điều kiện và chuẩn bị những hồ sơ như thế nào?

Ngày nay, ngày càng nhiều văn phòng đại diện công ty nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, năm 2018 thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục được áp dụng theo quy định của Thông tư số 11/2016/BCT hướng dẫn Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nhằm giúp các thương nhân nước ngoài, công ty nước ngoài thuận tiện về thủ tục pháp lý trong quá trình thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam Công ty TNHH HD Luật tổng hợp các điều kiện, hồ sơ cần chuẩn bị, thủ tục và và dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam như sau:


Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thủ tục thành lập mới công ty có từ 1% đến 100% vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2018 được đánh giá là một năm tiếp tục khởi sắc cho nền kinh tế Việt Nam với sự đầu tư mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất hành lanh pháp lý cũng như hỗ trợ thủ tục cũng như cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Công ty TNHH HD Luật hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau: