Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Hướng dẫn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Giấy phép lao động của người nước ngoài còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày mà vẫn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động.        


Thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động của người Nhật Bản tại Vĩnh Phúc

Khi thay đổi số hộ chiếu thì người nước ngoài cũng cần làm thủ tục thay đổi một số giấy tờ khác đã được cấp tại Việt Nam như giấy phép lao động. 


Hướng dẫn thủ tục làm lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Phiếu lý lịch tư pháp là một trong những giấy tờ cần thiết khi làm giấy phép lao động cho người nước ngoài. Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam thuận tiện sử dụng. 


Quy trình thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam khi làm giấy phép lao động

Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động, một số giấy tờ tiếng nước ngoài để được sử dụng tại Việt Nam thì phải hợp pháp hóa lãnh sự như lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe. 


Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động. Giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa 02 năm. 


Người Hàn Quốc được miễn giấy phép lao động trong trường hợp nào?

Người Hàn Quốc làm việc lâu dài tại Việt Nam trong một số trường hợp mà pháp luật quy định sẽ được miễn giấy phép lao động. 


Hướng dẫn xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài ở lại Việt Nam làm việc với thời hạn trên 3 tháng cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Và trong một số trường hợp, người nước ngoài có thể xin cấp lại giấy phép lao động.  

 


Thủ tục, hồ sơ xác nhận miễn giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc

Người Hàn Quốc làm việc tại Vĩnh Phúc trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật được miễn giấy phép lao động. Những người thuộc diện miễn giấy phép lao động cần thực hiện thủ tục xin xác nhận thuộc diện miễn giấy phép lao động. 


Quy trình xin cấp giấy phép lao động cho giám đốc người Hàn Quốc

Giám đốc người Hàn Quốc khi làm việc có thời hạn trên 3 tháng tại Vĩnh Phúc phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. 


Xin cấp giấy phép lao động cho nghệ nhân Nhật Bản tại Vĩnh Phúc

Nghệ nhân ngành truyền thống Nhật Bản khi làm việc tại Vĩnh Phúc trên 03 tháng phải xin cấp giấy phép lao động.