Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Quy trình xin công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài có trách nhiệm báo cáo giải trình với cơ quan có thẩm quyền để xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài. 


Hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Giấy phép lao động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài nếu họ làm việc với thời hạn trên 3 tháng tại Việt Nam. 


Người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc xin giấy phép lao động ở đâu?

Người lao động nước ngoài làm việc có thời hạn trên 3 tháng tại Vĩnh Phúc phải xin cấp giấy phép lao động. Người lao động phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Hướng dẫn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Giấy phép lao động của người nước ngoài còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày mà vẫn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động.        


Thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động của người Nhật Bản tại Vĩnh Phúc

Khi thay đổi số hộ chiếu thì người nước ngoài cũng cần làm thủ tục thay đổi một số giấy tờ khác đã được cấp tại Việt Nam như giấy phép lao động. 


Hướng dẫn thủ tục làm lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Phiếu lý lịch tư pháp là một trong những giấy tờ cần thiết khi làm giấy phép lao động cho người nước ngoài. Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam thuận tiện sử dụng. 


Quy trình thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam khi làm giấy phép lao động

Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động, một số giấy tờ tiếng nước ngoài để được sử dụng tại Việt Nam thì phải hợp pháp hóa lãnh sự như lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe. 


Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động. Giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa 02 năm. 


Người Hàn Quốc được miễn giấy phép lao động trong trường hợp nào?

Người Hàn Quốc làm việc lâu dài tại Việt Nam trong một số trường hợp mà pháp luật quy định sẽ được miễn giấy phép lao động. 


Hướng dẫn xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài ở lại Việt Nam làm việc với thời hạn trên 3 tháng cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Và trong một số trường hợp, người nước ngoài có thể xin cấp lại giấy phép lao động.