Hồ sơ thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Vĩnh Phúc

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý

-  Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định 108/2018/N Đ-CP sủa đổi Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

- Điều lệ công ty

- Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần)

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân 

- Giấy CMND, còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;

- Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

- Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

4. Thời gian giải quyết:

 Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau đó sẽ có 01 ngày khắc dấu, 01 ngày đăng ký mẫu dấu và thực hiện những thủ tục với cơ quan thuế như thủ tục thực hiện hồ sơ thuế ban đầu, đăng ký tài khoản ngân hàng, chữ ký số, đăng ký nộp thuế điện tử, đặt in hóa đơn...

Để thực hiện việc các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng một cách nhanh chóng, chính xác hãy liên hệ với công ty chúng tôi

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!