Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ tại Vĩnh Phúc

Cập nhật:

*) Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;

- Giấy tờ hợp lệ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp công ty tiếp nhận thành viên mới);

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của thành viên mới (trường hợp công ty tiếp nhận thêm thành viên mới);

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

*) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

 Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

*) Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng vốn cho công ty

 Liên hệ với HD Luật để được hỗ trợ thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ một cách nhanh chóng, chính xác.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!