Giấy phép con

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy phải đáp ứng điều kiện kinh doanh cũng như trình tự đăng ký xin giấy phép hoạt động


Trình tự thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam

Cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện thành lập về cơ sở, người quản lý và người trực tiếp giảng dạy. Khi đáp ứng được các điều kiện, chủ cở sở chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ.


Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ  không phân biệt ngôn ngữ giảng dạy  sẽ phải đáp ứng các điều kiện sau:


Trình tự xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc nhóm thực phẩm chức năng và phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan quản lý. Trình tự đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe có những điểm giống và khác so với đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm thông thường.


Thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế

Viện Dinh dưỡng Quốc gia được Bộ Y tế chỉ định là một trong 14 cơ quan kiểm tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu trên toàn quốc.


Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống

Đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống, nơi chế biến, cơ sở chế biến và hoạt động chế biến, bảo quản thực phẩm đều phải đảm bảo an toàn thực phẩm. 


Điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn được quy định của pháp luật


Tự công bố bao bì, dụng cụ chứa, đựng thực phẩm

Để có cơ sở đánh giá chất lượng, các cơ sở sản xuất bao bì tiến hành tự công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với dụng cụ, bao bì tiếp xúc, chứa đựng thực phẩm


Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng

Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng được quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010.


Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Để thực hiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ hợp pháp bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đáp ứng đủ các điều kiện đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ