Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần phụ lục I-7

Cập nhật:

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.

Phụ lục I-7 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT - Danh sách cổ đông sáng lập (download ).

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu I-7 theo đúng quy định.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!