Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần Phụ lục I-4

Cập nhật:

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01/12/2015 có hiệu lực ngày 15/01/2016.

Phụ lục I-4 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT - Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần (download )

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu I-4 theo đúng quy định

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!